Alles goed geregeld? Zeker weten!

Tegenwoordig is iedere situatie uniek en dat vraagt om maatwerk. Maatwerk in de vorm van een advies dat zowel juridisch als financieel gezien is toegesneden op jouw eigen persoonlijke situatie en jouw eigen wensen. En dat laatste is zeker zo belangrijk: een advies dat past bij wie je bent en bij jouw eigen wensen.

Consendo inventariseert jouw situatie en jouw wensen en gaat aan de hand daarvan een advies opstellen dat zowel juridisch als financieel gezien optimaal is ingericht. Dit advies wordt in begrijpelijke taal uitgewerkt en vervolgens met jou besproken c.q. toegelicht.