Niet weghalen

WIJ ZIJN CONSENDO!

We ondersteunen jou zoals wij zelf ook geholpen willen worden; puur en krachtig.

Consendo begeleidt mensen rondom verliessituaties met als doel om ze zolang mogelijk zelf de regie over c.q. het overzicht in hun eigen situatie te laten behouden. Er is begeleiding op het administratieve, financiële en juridische vlak. We richten ons echter niet alleen op de zakelijke aspecten; ook op emotioneel vlak kunt u op ons rekenen.

Tegenwoordig willen mensen steeds vaker van tevoren alles al goed regelen, ‘voor het geval dat…’. Dat is heel verstandig. Het geeft een gevoel van rust. Ook hierbij kan Consendo u op weg helpen, zodat u zich daarover geen zorgen meer hoeft te maken. Want zorgen voor elkaar is stilstaan bij later.

WERKWIJZE

We beginnen altijd met een eerste verkennend gesprek, waarin we jouw situatie in kaart brengen en jouw wensen en vragen bespreken en kijken naar de mogelijkheden. We maken samen duidelijke afspraken over het vervolg en leggen deze vast.

Wil je met ons kennismaken en kijken wat Consendo voor jou kan betekenen? Neem dan contact op; we werken op afspraak.

Op de dienstverlening van Consendo zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 52297160.

KOSTEN

Niet weghalen

Wij werken tegen uurtarief. Ons uurtarief is afhankelijk van de soort werkzaamheden en zal tijdig met jou gecommuniceerd worden. Er wordt periodiek gefactureerd en je ontvangt een urenspecificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte uren. Indien mogelijk wordt er vooraf een kostenindicatie opgegeven door de adviseur.

Daarnaast zijn er ook een aantal zaken die tegen een vaste prijs worden uitgevoerd. De adviseur zal dit met jou bespreken en duidelijk aangeven wanneer er sprake is van een vaste prijs en wanneer er gewerkt wordt tegen uurtarief en welk uurtarief van toepassing is.

Wilt u gebruik maken van onze gratis Koffiepraat of Rouwpraat: zie dan algemene ondersteuning.

NEEM CONTACT OP ALGEMENE VOORWAARDEN