Informatieavonden:

Op woensdag 25 oktober 2023 en woensdag 15 november 2023 organiseert Consendo twee informatieavonden met als thema:

Zorgen voor elkaar is stilstaan bij later

Het onderwerp voor de informatieavond van 25 oktober 2023 is: 

Wat als ik het straks niet meer weet?

Tijdens deze avond zal onder andere worden gesproken over:

- het regelen van een levenstestament

- de eigen bijdrage voor de zorg

- vermogensoverheveling tijdens leven

- euthanasieverzoek en behandelverbod

Het onderwerp voor de informatieavond van 15 november 2023 is: 

Wat als ik er straks niet meer ben?

Tijdens deze avond zal onder andere worden gesproken over:

- het regelen van een testament

- de erfbelasting

- uitvaartwensen

- rechten en plichten van erfgenamen

Het advies is om beide avonden bij te wonen, zodat jij een volledig beeld krijgt van wat er allemaal geregeld kan worden c.q. wat er allemaal besproken dient te worden. We gaan er informele en interactieve informatieavonden van maken, hetgeen wil zeggen dat jij actief betrokken zult worden in deze avonden, alsmede dat jij (vooraf) vragen kunt inbrengen.

De informatieavonden zullen plaatsvinden bij De Houbereij, Kerkstraat in Panningen en zijn gratis toegankelijk. De deuren zijn vanaf 19:00 uur geopend en de avond start om 19:30 uur. Wel is het belangrijk om je van tevoren aan te melden, zodat we een stoel voor jou kunnen reserveren. Want vol = vol.

Wil jij deze informatieavond(en) bijwonen? Meld je dan aan via mail: info@consendo.nl of via telefoon: 077 3031070