Executele/Afwikkeling nalatenschap

Het is mogelijk om in een testament Consendo tot executeur te benoemen, waardoor Consendo de volledige afwikkeling van jouw nalatenschap regelt. Zie levenstestament en testament.

Indien er geen testament is gemaakt en de erfgenamen van een overledene willen Consendo inschakelen om de volledige afwikkeling van nalatenschap te regelen, kunnen de erfgenamen Consendo tot boedelgevolmachtigde benoemen. Hierdoor kan Consendo de nalatenschap afwikkelen.

Indien Consendo executeur of boedelgevolmachtigde is regelt Consendo de volledige afwikkeling van (jouw) nalatenschap. Dit betekent onder andere dat wij alle instanties in kennis zullen stellen van het overlijden, wij contactpersoon zullen zijn bij de diverse instanties, betalingen ten laste van de ervenrekening zullen verrichten, de belastingaangiften (inkomstenbelasting en erfbelasting) verzorgen, het ontruimen en eventueel verkopen van de woning, enzovoorts.

Kortom, een volledige afwikkeling van de nalatenschap, zowel praktisch als juridisch gezien. En daarmee ontzorg je jouw dierbaren en dat geeft rust.