Nazorg bij overlijden

//Nazorg bij overlijden
Nazorg bij overlijden 2017-01-27T11:20:38+00:00

Nazorg bij overlijden

`Mijn man is overleden. Kan ik in het huis blijven wonen?`
`Mijn dochter is overleden en nu moet ik van alles regelen, maar mijn hoofd staat er niet naar. Hoe moet dat?`
Nazorg_bij_Overlijden_Web
Na het verliezen van een dierbare breekt er een verdrietige en moeilijke periode aan. Helaas moet er na een overlijden ook veel geregeld worden. Dat is lastig, zeker nu emoties een grote rol spelen: u heeft het al moeilijk genoeg. Niet alleen de emoties, maar ook de onbekendheid met de materie maken het zo lastig om zaken af te wikkelen na een overlijden.

Praktische en emotionele gids

Consendo helpt u om de zaken weer op de rit te krijgen. We begeleiden niet alleen op administratief, financieel en juridisch gebied, we ondersteunen ook in emotionele zin. Zie ons maar als gids op praktisch én emotioneel gebied. Let wel: u houdt zelf de regie. Het doel is uiteindelijk dat u zelf weer uw zaken kunt regelen.

Waaraan moet ik denken bij praktische ondersteuning?

We helpen u om een overzicht te maken van dingen die geregeld moeten worden. Financieel, administratief, en juridisch. Maar we beantwoorden ook uw vragen over erfrecht en nalatenschappen.

Emotionele begeleiding

`Rouw is de prijs die je betaalt voor hechting`
Na een overlijden is er veel verdriet. En natuurlijk kan Consendo uw verdriet niet wegnemen. Wat we wel kunnen doen is u helpen uw verdriet op een goede manier te verwerken. Door er bijvoorbeeld over te praten. Dit kan met familie en vrienden. Maar soms praat u misschien liever met iemand die uw dierbare niet persoonlijke kende. Dan kunt u bij Consendo terecht. Samen met u maken we uw verhaal op. Hoe kunt u uw leven weer zo goed mogelijk invullen zonder uw dierbare?