Welkom
bij Consendo.
Dozen met een verhaal
Verschillende dozen met verschillende doelen, maar het kenmerk van dit vernieuwende concept is dat wij van Consendo u een stukje zorg uit handen willen nemen. Tijdens het leven of na overlijden creƫren we een betekenisvolle doos.
Koffiepraat
Op de eerste vrijdag van de maand houdt Consendo de Koffiepraat.
Gedurende een half uur kunt u gratis (juridisch) advies inwinnen over uw persoonlijke situatie.
Wilt u gebruik maken van de Koffiepraat neem dan contact op met ons.

Levensexecuteur

Tegenwoordig maken steeds meer mensen een levenstestament. Met een levenstestament regelt men wat er met het vermogen dient te gebeuren tijdens het leven, indien men zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door dementie of een hersenbloeding. Deze regelingen treden in werking als men tijdelijk of blijvend niet meer in staat is om zijn/haar wil te verklaren of te bepalen en daarom zijn/haar belangen moet laten behartigen door anderen. Het is belangrijk dat degene die dan alles moet regelen, richtlijnen heeft om zaken te kunnen regelen aansluitend bij uw eigen wensen.
Wat kan men onder andere regelen in een levenstestament:

  • volmacht: wie gaat de belangen behartigen als men daartoe zelf niet meer in staat is?
  • richtlijnen en wensen ten aanzien van het beheer van het vermogen;
  • schenkingen;
  • persoonlijke belangen, zoals medisch behandelverbod of een euthanasieverklaring;
  • zorg voor naasten en/of huisdieren.

Kortom, in een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had willen regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen worden omdat men hiertoe niet meer in staat is.
Indien u geen levenstestament heeft gemaakt en u bent zelf niet meer in staat om uw zaken te regelen, dan zal de rechter een bewindvoerder of mentor benoemen. Dit zou iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben. Of iemand die u liever niet over uw zaken laat beslissen. Door het benoemen van een levensexecuteur bepaalt u zelf wie voor u de beslissingen neemt, indien u dat zelf niet meer kunt.
Indien u niemand in uw naaste omgeving heeft die u het toevertrouwt om uw zaken te regelen of u wilt uw dierbaren niet belasten met het regelen van uw zaken, dan kunt u er ook voor kiezen om een onafhankelijke en professionele levensexecuteur te benoemen. Hiervoor kunt u Consendo benaderen. Noortje Rutten heeft de opleiding tot levensexecuteur via de Novex afgerond.

 

Executeur

In uw testament regelt u wie uw erfgenamen zijn indien u komt te overlijden. In het testament kunt u ook een executeur benoemen. De executeur heeft de taak en de bevoegdheid de nalatenschap te beheren. Zo zal de executeur schulden moeten betalen en vorderingen kunnen innen. Gedurende zijn beheer vertegenwoordigt de executeur bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte. Hij is de regisseur van de nalatenschap. De executeur kan zelfstandig besluiten tot verkoop van boedelbestanddelen als dat nodig is voor een goed beheer van die zaken. Als verkoop van boedelbestanddelen nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen dan is de executeur daartoe ook bevoegd, maar dient hij wel te overleggen met de overige erfgenamen.
Indien u niemand in uw naaste omgeving heeft die u het toevertrouwt om uw nalatenschap af te wikkelen na uw overlijden of u wilt uw dierbaren niet belasten met de afwikkeling van uw nalatenschap, dan kunt u er ook voor kiezen om een onafhankelijke en professionele executeur te benoemen. Hiervoor kunt u Consendo benaderen. Noortje Rutten heeft de opleiding tot executeur via de Novex afgerond.