Welkom
bij Consendo.
Dozen met een verhaal
Verschillende dozen met verschillende doelen, maar het kenmerk van dit vernieuwende concept is dat wij van Consendo u een stukje zorg uit handen willen nemen. Tijdens het leven of na overlijden creëren we een betekenisvolle doos.
Koffiepraat
Op de eerste vrijdag van de maand houdt Consendo de Koffiepraat.
Gedurende een half uur kunt u gratis (juridisch) advies inwinnen over uw persoonlijke situatie.
Wilt u gebruik maken van de Koffiepraat neem dan contact op met ons.

Column en weetjes

Eigen bijdrage zorg en regelgeving

Zoals in de vorige column over schenken al aangegeven is de hoogte van de eigen bijdrage van de zorg onder andere afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Daarnaast is uw verzamelinkomen bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Lees verder.

Een erfenis: moet ik deze aanvaarden?

In de vorige column schreven we over Bart en Tijn. Hun vader Piet is al een aantal jaren geleden overleden. Recentelijk is de enige broer van vader Piet, Klaas, overleden. Hij was vrijgezel en had geen kinderen. Piet en ook Bart en Tijn hadden al heel lang geen contact meer met Klaas. Tot verbazing van Bart en Tijn worden ze benaderd door de notaris met de mededeling dat zij erfgenamen zijn van Klaas.

Lees verder.

Een erfenis: wat nu?

Bart en Tijn zijn broers. Hun vader Piet is een aantal jaren geleden overleden; moeder Maria leeft nog. Recentelijk is de enige broer van vader Piet, Klaas, overleden. Hij was vrijgezel en had geen kinderen. Piet en ook Bart en Tijn hadden al heel lang geen contact meer met Klaas. Tot verbazing van Bart en Tijn worden ze benaderd door de notaris met de mededeling dat zij erfgenamen zijn van Klaas.

Lees verder.

Een levenstestament: wat regel ik daarmee?

In een eerdere column schreven we over Willem Fransen en Wies Legius. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert en Klaartje. Zij wonen in een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000,00; de woning is nog belast met een kleine hypotheek. Daarnaast zijn zij nog in het bezit van spaargelden, ongeveer €40.000,00.

Lees verder.

Langstlevende regeling: wat houdt dat in?

Harry Joosten en Trees Peeters zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren, Tom, Maud en Lisa. Zij wonen in een eigen huis, welke niet meer is belast met een hypotheek. Daarnaast hebben ze nog wat spaargelden. Een testament hebben ze nooit gemaakt. Geheel onverwachts komt Trees te overlijden.

Lees verder.

Wat als u het straks niet meer weet?

Willem Fransen en Wies Legius zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert en Klaartje. Zij wonen in een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000,00; de woning is nog belast met een kleine hypotheek. Daarnaast zijn zij nog in het bezit van spaargelden, ongeveer €40.000,00.

Lees verder.

Doodgewone zaken… bespreekbaar maken

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt mensen rondom verliessituaties met als doel om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke situatie te laten behouden.
Een ziekte, een echtscheiding of een overlijden…

Lees verder.