Langstlevende regeling: wat houdt dat in?

Langstlevende regeling: wat houdt dat in?

Situatie (namen zijn fictief):

Harry Joosten en Trees Peeters zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren, Tom, Maud en Lisa. Zij wonen in een eigen huis, welke niet meer is belast met een hypotheek. Daarnaast hebben ze nog wat spaargelden. Een testament hebben ze nooit gemaakt. Geheel onverwachts komt Trees te overlijden.

 

Vraag: wie is er erfgenaam van Trees?

Omdat Trees geen testament heeft gemaakt en Harry en drie kinderen achterlaat, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling houdt in dat Harry alle goederen krijgt toebedeeld onder de verplichting om alle schulden te betalen. Tom, Maud en Lisa zullen een vordering op Harry krijgen ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen dat erfdeel pas opeisen bij overlijden, faillissement of schuldsanering van Harry.

Kortom, Harry en de drie kinderen zijn de erfgenamen van Trees, ieder voor het 1/4 gedeelte.

 

Waarom een testament maken?

De wettelijke verdeling is niet meer dan een goede basisregeling, welke in een testament gewijzigd c.q. aangevuld kan worden. Zo hadden Harry en Trees in een testament vast kunnen leggen dat de erfdelen van de kinderen ook opeisbaar zijn bij opname van de langstlevende in een zorginstelling (hetgeen gunstig kan zijn voor de eigen bijdrage van de zorg) en bij een hertrouwen met een nieuwe partner.

Verder hadden Harry en Trees vast kunnen leggen dat alles wat de kinderen erven, van de kinderen zelf zal blijven voor het geval zij gaan scheiden. Dit is de zogenaamde privéclausule, waarmee je vastlegt dat de “koude kant” geen aanspraak op de erfenis kan maken in geval van een echtscheiding.

Een laatste reden om een testament te maken is een belastingtechnische reden. Door het opnemen van een aantal fiscale faciliteiten (waaronder een renteclausule en afvullegaat) kan er erfbelasting bespaard worden. In een volgende column zal hier dieper op in gegaan worden.

 

Meer weten over de langstlevende regeling en het maken van een testament? Neem contact met ons op of maak gebruik van Koffiepraat/Rouwpraat.