Informatieavonden Venlo

Wat moet er geregeld zijn als je er op een dag niet meer bent of als je het niet meer weet? Om je helemaal bij te praten over deze onderwerpen organiseren Van der Laan Uitvaart en Consendo twee informatieavonden. Het beloven twee levendige en interactieve avonden te worden, waarbij je actief deel kunt nemen en vragen kunt stellen. Het advies is om beide avonden bij te wonen, zodat jij een volledig beeld krijgt van wat er allemaal geregeld kan worden c.q. besproken dient te worden. Meld je aan zodat we een stoel voor je kunnen reserveren!

Meld je aan voor 20 maart

Meld je aan voor 10 april