Eigen bijdrage zorg en regelgeving

Eigen bijdrage zorg en een eigen huis

Situatie (namen zijn fictief):

Jack en Maartje zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Ze genieten al een aantal jaren van hun pensioen. Ze hebben een eigen huis met een waarde van ongeveer €250.000,00. Een hypotheek hebben ze niet meer. Wel hebben ze nog spaargelden, ongeveer €50.000,00.

De gezondheid van Jack gaat hard achteruit en een opname in een zorginstelling komt steeds dichterbij. Maartje maakt zich zorgen over de eigen bijdrage. Moeten zij hun huis “opeten”?

 

Vraag: speelt de eigen woning een rol voor de eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage van de zorg is afhankelijk van uw verzamelinkomen en de hoogte van uw vermogen. Deze twee factoren, verzamelinkomen en vermogen, bepalen derhalve hoeveel u moet betalen indien u in de zorg terecht komt. Uitgangspunt voor deze berekening is het vermogen van 2 jaar geleden, het zogenaamde peiljaar. Dit betekent dat indien men in 2023 wordt opgenomen in een zorginstelling men voor de eigen bijdrage teruggaat naar het vermogen van 1 januari 2019.

Enkel het vermogen dat boven het toetsbedrag voor de zorg komt (voor 2023: ongeveer €30.000,00 per persoon), wordt meegerekend voor de eigen bijdrage. Dat betekent dat de spaargelden van Jack en Maartje niet meegerekend worden voor de eigen bijdrage, aangezien het bedrag van de spaargelden onder het toetsbedrag ligt.

De eigen woning speelt een aparte rol. Pas bij verkoop van de woning of indien de woning langer dan 2 jaar onbewoond is c.q. te koop staat, telt de eigen woning mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage van de zorg. Zolang Maartje dus in de eigen woning woont, telt deze niet mee als vermogen voor de eigen bijdrage.

Kortom, zowel het spaargeld als de eigen woning speelt thans geen rol voor de eigen bijdrage voor de zorg. Dit zou natuurlijk anders zijn als Jack en Maartje hun vermogen boven het toetsbedrag uit zou komen. Thans is enkel het verzamelinkomen van Jack en Maartje bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage.

 

Wilt u meer weten over eigen bijdrage zorg en uw vermogen? Neem contact met ons opof maak gebruik van onze Koffiepraat.