Welkom
bij Consendo.
Dozen met een verhaal
Verschillende dozen met verschillende doelen, maar het kenmerk van dit vernieuwende concept is dat wij van Consendo u een stukje zorg uit handen willen nemen. Tijdens het leven of na overlijden creƫren we een betekenisvolle doos.
Koffiepraat
Op de eerste vrijdag van de maand houdt Consendo de Koffiepraat.
Gedurende een half uur kunt u gratis (juridisch) advies inwinnen over uw persoonlijke situatie.
Wilt u gebruik maken van de Koffiepraat neem dan contact op met ons.

Een erfenis: wat nu?

Situatie (namen zijn fictief):

Bart en Tijn zijn broers. Hun vader Piet is een aantal jaren geleden overleden; moeder Maria leeft nog. Recentelijk is de enige broer van vader Piet, Klaas, overleden. Hij was vrijgezel en had geen kinderen. Piet en ook Bart en Tijn hadden al heel lang geen contact meer met Klaas. Tot verbazing van Bart en Tijn worden ze benaderd door de notaris met de mededeling dat zij erfgenamen zijn van Klaas. Ook wordt hun gevraagd of zij de nalatenschap van Klaas willen aanvaarden. Bart en Tijn vragen zich af wat te doen.
 
Vraag: hoe komt het dat Bart en Tijn erfgenamen van Klaas zijn?
Klaas had geen testament gemaakt. In zo’n geval regelt de wet bij overlijden precies wie de erfgenamen zijn en voor welke delen zij erven. Dit wordt het versterferfrecht genoemd.
De wet kent vier groepen erfgenamen die achtereenvolgens erven uit de nalatenschap van de overledene:

  1. de echtgenoot van de overledene tezamen met diens kinderen;
  2. de ouders van de overledene tezamen met diens broers en zussen;
  3. de grootouders van de overledene;
  4. de overgrootouders van de overledene.

In de situatie van Klaas zijn er geen erfgenamen aanwezig in groep 1. Derhalve wordt er gekeken of er bloedverwanten in de tweede groep aanwezig zijn; deze zijn er, namelijk de kinderen van overleden broer Piet. Bart en Tijn erven bij plaatsvervulling.
Plaatsvervulling
Plaatsvervulling houdt in dat de kinderen van Piet zijn plaats als erfgenaam van Klaas innemen.
 
Vraag: moeten Bart en Tijn de erfenis aanvaarden?
Bart en Tijn weten eigenlijk helemaal niks van Klaas, behalve dat hij een levensgenieter was. Het is belangrijk dat Bart en Tijn beslissen wat ze met de erfenis willen. Zolang ze geen keuze hebben uitgebracht is het ook belangrijk dat ze geen zaken voor Klaas regelen. Bart en Tijn hebben drie mogelijkheden in het aanvaarden of niet van de erfenis, namelijk:

  • zuiver aanvaarden;
  • beneficiair aanvaarden;
  • verwerpen

In een volgende column zal op deze drie varianten worden ingegaan.
Meer weten over erfenissen? Neem contact met ons op of bezoek onze gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.